ตั้งชื่อลูก

20 ชื่อมงคล คนเกิดวันอาทิตย์ เพศชาย

รวม 20 ชื่อมงคล สำหรับ คนเกิดวันอาทิตย์ เพศชาย ตามหลักทักษาปกรณ์ ขอบคุณข้อมูลจากทีมโหร mongkolname.com

คณพรKHANAPHONคะ-นะ-พอนผู้มีพรรคพวกดี
ชุติกาญจน์CHUTIKARNชุ-ติ-กานผู้รุ่งโรจน์ดุจทองคำ
บุณยกฤตBUNYAKRITบุน-ยะ-กริดสร้างกุศล
พันเดชPHANDETพัน-เดดผู้มีอำนาจมาก
รวิRAWIระ-วิพระอาทิตย์
อติเทพATITHEPอะ-ติ-เทบเทวดาผู้ยิ่งใหญ่
ไชยวรรธน์CHAIYAWATไช-ยะ-วัดผู้เจริญดีเลิศ
นรินทร์ธัชNARINTHATนะ-ริน-ทัดผู้เป็นใหญ่ที่โดดเดี่ยว
ประยูรPRAYOONประ-ยูนเชื้อสาย , ผู้มีตระกูล
พยุงกรPAYUNGKORNพะ-ยุง-กอนค้ำจุนให้เจริญ
อินทร์ธรณ์IN-THONอิน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
จิณณวัตรJINNAWATจิน-นะ-วัดประพฤติตามระเบียบแบบแผน
ตีรณTEERONตี-รนปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
วิชชาบูรณ์WITCHABOONวิด-ชา-บูนเต็มเปี่ยมด้วยความรู้
อนาวิลANAWINอะ-นา-วินไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
ญาณกิตต์YANAKIDยา-นะ-กิด ปราชญ์ผู้โด่งดัง
ชุติเดชCHUTIDETชุ-ติ-เดดผู้มีเดชอันรุ่งเรือง
ธนพิพัฒน์THANAPHIPHATทะ-นะ-พิ-พัดมีความเจริญในทรัพย์สิน
บุณยจิตต์BUNYACHITบุน-ยะ-จิดจิตใจที่มีแต่บุญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *