20 ชื่อมงคล คนเกิดวันอาทิตย์ เพศชาย

ตั้งชื่อลูก

รวม 20 ชื่อมงคล สำหรับ คนเกิดวันอาทิตย์ เพศชาย ตามหลักทักษาปกรณ์ ขอบคุณข้อมูลจากทีมโหร mongkolname.com คณพร KHANAPHON คะ-นะ-พอน ผู้มีพรรคพวกดี ชุติกาญจน์ CHUTIKARN ชุ-ติ-กาน ผู้รุ่งโรจน์ดุจทองคำ บุณยกฤต BUNYAKRIT บุน-ยะ-กริด สร้างกุศล พันเดช PHANDET พัน-เดด ผู้มีอำนาจมาก รวิ RAWI ระ-วิ พระอาทิตย์ อติเทพ ATITHEP อะ-ติ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ ไชยวรรธน์ CHAIYAWAT ไช-ยะ-วัด ผู้เจริญดีเลิศ นรินทร์ธัช NARINTHAT นะ-ริน-ทัด ผู้เป็นใหญ่ที่โดดเดี่ยว ประยูร PRAYOON ประ-ยูน เชื้อสาย , ผู้มีตระกูล พยุงกร PAYUNGKORN พะ-ยุง-กอน ค้ำจุนให้เจริญ อินทร์ธรณ์ IN-THON อิน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน […]

Continue reading


แนะนำเว็บไซต์ ตั้งชื่อมงคล สำหรับบริษัท ห้างร้าน

แนะนำเว็บไซต์-ตั้งชื่อมงคล-สำหรับบริษัท-ห้างร้าน

แนะนำเว็บไซต์ ตั้งชื่อมงคล สำหรับบริษัท ห้างร้าน รู้หรือไม่ว่า ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบราณ การตั้งชื่อคน ชื่อบริษัท ชื่อร้าน หรือชื่อต่าง ๆ ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ซึ่งมีมาแต่สมัยโบราณ ส่งผลต่อชีวิต ต่อธุรกิจของเราได้ การตั้งชื่อให้เป็นมงคลจะมีการดูว่าเจ้าของนั้นเกิดวันอะไร และหน้าที่การงาน บุคลิกแบบไหน โหรจะทำการออกแบบให้ชื่อนั้น ส่งผลเด่นในการไหน และส่งผลรองลงมาด้านไหน เมื่อได้ชื่อที่เป็นมงคล ไม่ตกกาลกิณี ก็จะทำให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า ตามความเชื่อ ตามหลักโหราศาสตร์ วันนี้ทีมงาน citly.me ขอแนะนำเว็บไซต์สำหรับการค้นหาชื่ออันเป็นมงคลสำหรับตัวคุณเอง ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือชื่ออื่น ๆ ที่มีการรวบรวมไว้และวิเคราะห์ตามหลักทักษาปกรณ์ และตามหลักอื่น ๆ ที่มีในตำราโหราศาสตร์ไทย นั่นคือเว็บไซต์ https://www.mongkolname.com การบริการของทางเว็บไซต์มีทั้งแบบฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปทดลองใช้งานกันได้เลยครับ

Continue reading